Denetim Kurulu Raporu

………………….. APARTMANI  DENETİM KURULU RAPORU

 

…………………… Apartmanı yöneticisinin …../…../20011 – …../…../2011 tarihleri arasındaki ……….. döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit  edilmiştir.
 

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

 

GİDERLER                                                  MİKTARI
             1-Yakıt Gideri
2-Elektrik Gideri
3-Su Gideri
4-Kapıcı Gideri
5-Bakım Onarım Gideri
6-Demirbaş Gideri
7-Temizlik Gideri
8-Muhtelif Giderler
——————————————+————————
             TOPLAM                                       

GELİRLER
           1-Aidat Gelirleri
2-Faiz Gelirleri
——————————————-+————————
           TOPLAM                                          

2-Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

GELİR /GİDER FARKI

GELİRLER——————————-
GİDERLER——————————-
MEVCUT———————————

3-Gelir ve gider bilançosu aşağıdaki gibidir.

MEVCUTLARIN DURUM BİLANÇOSU

 

BANKALARDA—————————
KASADAKİ NAKİT———————-
TOPLAM———————————–
 B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME:
1-………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 SONUÇ: Yöneticinin çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır. Yönetici İbra edilmiştir..(…../…../2011)

 

APARTMAN DENETİM KURULU
Denetçi                          Denetçi                                   Denetçi

© 2016, Uygar Yönetim / Profesyonel Apartman & Site Yöneticiliği - Tüm Hakları Saklıdır. |