Sistem nasıl çalışıyor?

GENEL YÖNETİM

* Genel Kurul’ da verilen kararların uygulanması,
* Binanın, amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi,
* Defterlerin ve hesapların kayıtlanması,
* İşletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması,
* Hizmet sözleşmelerinin yapılması/denetlenmesi,
* Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi,

BÜTÇE YÖNETİMİ

* Aidatların tahsil edilmesi, (elden aidat toplanmaz)

* Binanın yönetimiyle ilgili ödemelerin yapılması,

* Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sakinlerin dava ve icra takiplerinin planlanması/yürütülmesi,

* Her ay gelir-gider kalemlerini gösteren raporlar ile borç-alacak çizelgelerinin hazırlanması,

* Gelir-gider kalemlerinin kayıtlarının tutulması,

PERSONEL YÖNETİMİ

* Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi,
* Personelin izin düzenlerinin ayarlanması,
* Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi,
* Maaş, SGK vb.ödemelerin yapılması,
* Kıdem tazminatı fonu oluşturulmasının önerilmesi, vb

SOSYAL YÖNETİM

* Belirli dönemlerde resmi olmayan toplantılar düzenlenip, yönetimin aksayan yanları konusunda görüşler alınır.
* Kişisel sorunlarda çözüm ortaklarımız rehberliğinde danışmanlık hizmetleri verilir.(teknik yönetim, emlak yönetimi, kiracı/mal sahibi ilişkilerinin yönetimi vb)

TEKNİK YÖNETİM

* Asansörlerin bakımının takip edilmesi,
* Isınma ünitelerinin yıllık bakım ve onarımının planlanması,
* Havuz / Bahçe bakım/düzen işlerinin takibi/organizasyonu,
* Genel boya-tadilat işlerinin yürütülmesi,
* Yangın tüplerinin dolumu,
* Girilen her mevsimde, o mevsimin olası sorunları için önlemlerin alınması
* Ortak alanlardaki teknik sistemlere zarar vermeyecek ustalarla çalışılması. vb. (elektrik,telefon tesisatçısı gibi)

TEMİZLİK YÖNETİMİ

* Haşere ilaçlama periyotlarının planlanması,
* Ortak alanların temizliğinin planlı yürütülmesi,
* Daire servis ve çöp düzeninin planlanması,
* Su depolarının temizlenme periyotlarının düzeni,

* Bina çevresinin temizliği/ düzeni,

© Uygar Yönetim / Bina & Tesis Yönetim Çözümleri - Tüm Hakları Saklıdır. | Trendy Ajans & Medya