Hizmet Planımız

Hizmet Planımız

ÇağrıMerkezi

Uygar Yönetim yönetici asistanlarımıza mesaisaatlerinde (Ptesi-Cuma 09:00-18:00) 0232 255 50 51 numaralı telefondanulaşılabilir. (Hizmet kalitesi gereğipersonellerimiz ile yaptığınız görüşmeler kayıt altına alınmaktadır.)

Mesai saatleri dışında acil durumlarda; santral mesai saatleri sesli yönlendirmesi sonunda7/24 asistanlarımız telefonlara cevap vermektedir. (Acil teknik destektalepleri ayrıca ücretlendirilmektedir.)

SMS –Whatsapp

Tüm daire sakinlerimiz 0530 552 35 35 numaralımobil hattımızdan sms veya whatsapp tan sorunlarını ve taleplerini iletebilirler.İletilen konu anında ilgili yetkilisine iletilerek çözümü sağlanır. (Sistem mesai saatleri içerisinde çalışır,ilgili kişiden bilgi alındıktan sonra yanıtlanır. Uygulama bir mesajlaşmasistemi değil bilgi sağlama sistemidir.)

TeknikKontroller

Uygar yönetim teknik ekibi düzenli veya düzensizapartmanları ziyaret ederek ortak alan, demirbaşlar, genel alanlar kontrolederek durumu deneticiler ile paylaşır. (Bağımsızbölümler (daireler) içerisindeki teknik sorunlar (elektrik, sıhhi tesisat, üstveya yan daireden su ve rutubet kaçakları kat mülkiyeti kanunu’na göre yönetiminfaaliyet alanı içerisinde değildir.)

DiğerUygulamalar

-Apartmanınız&Siteniz 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, hukuka uygun, şeffaf ve güvenilir bir şekilde profesyonel bir anlayış ile yönetilir.

-Firmamız, bütün iş/işlem/hareket ve alımlarını denetim kurulu veya kat malikleri kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirir.

-Kesinleşmiş işletme projesi yoksa firmamızca yeni bir proje hazırlanarak kat maliklerine imza karşılığında veya iadeli taahhütlü mektup ile tebliğ edilir ve süresi içinde kesinleşen proje doğrultusunda uygulama yapılır,

-Apartman&Site adına bankada hesap açılır ve bütün tahsilat, alacaklar banka hesabında toplanır. Elden aidat toplanmaz, isteyen daireler kredi kartları ile aidat ödeyebilirler. Yapılacak olan tüm işler apartman&site adına açılan bu banka hesabı kullanılarak ödenir.

-Ödemelerinde titiz davranmayanlar ile bu tutumlarını alışkanlık haline getirmiş olan borçlular hakkında Firmamız tarafından verilen süre sonunda derhal yasal işlem başlatır ve sonuçlandırılır.

-Firmamızın muhasebe birimi tarafından tüm gelir gider durumları haftalık olarak bilgisayara işlenir. Apartman&Site üyeleri www.uygaryonetim.com adresi üzerinden her an hesapları kontrol edebilirler ve sistem üzerinden kredi kartları ile aidatlarını ödeyebilirler.

-Çalışanların sigorta işlemleri, bordroları, yıllık izinleri, aylık sgk bildirimleri vb. tüm resmi evrak ve dokümanlar firmamız muhasebecisi tarafından yürütülüp, Mali Müşavir tarafından denetlenir.

-Çalışan personelin çalışma alanları ile ilgili sözleşme ve talimatlar düzenlenerek işin temiz ve düzgün yapılması sağlanır ve rutin kontroller yapılır.

-Ortak alanlardaki Elektrik, Merdiven Otomatiği, Doğalgaz, Su vb. ödemeleri banka hesabına verilecek otomatik ödeme ile gününde ödenir,

-Ortak kullanım alanları olan, çatınızın akması, merdiven boşluğunun boyatılması, dış cephenin boyatılması vb. işler yaptırılacağında fiyat teklifleri alınarak denetim kurulunun onayına sunulur. Teklifi veren firmaların güvenilirliği, en uygun fiyata, en kaliteli şekilde hangi firmaya yaptırılacağı firmamız kontrolünde olacaktır.

-Gece herhangi bir saatte apartman&site görevli elemanlarımız tarafından denetlenir. Ayrıca sisteme uyumlu olan apartman&site internet üzerinden 24 saat gözlenebilir. *(Güvenlik kamerası olan ve ADSL internete bağlı olan apartman&site için geçerlidir.)

-Firmamız, apartman&site adına borçlanamaz, borç alamaz, borç veremez, çek ve senet tanzim edemez, çek veya senet ciro edemez, eski yönetim dönemlerinde tahakkuk etmiş her türlü borca ve yasal olmayan her türlü işlem ve uygulamadan sorumlu ve muhatap tutulamaz,

-Sözleşmelerimiz bir yıllıktır. Hizmetlerimizden memnun kalmamanız durumunda, firmamıza bir ay önce yazılı bildirimde bulunduktan sonra salt çoğunluğun onayı ile tek taraflı olarak yönetim sözleşmesini fesih hakkınız bulunmaktadır.

© Uygar Yönetim / Bina & Tesis Yönetim Çözümleri - Tüm Hakları Saklıdır. | Trendy Ajans & Medya